Jak rozliczać w kosztach opłatę przekształceniową związaną z gruntem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagiełło Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma otrzymała w 2022 r. od prezydenta miasta zaświadczenie, z którego wynika obowiązek dokonania rocznej opłaty przekształceniowej za udział w nieruchomości gruntowej od niedawno nabytego mieszkania. Opłata jest naliczona jako 1/99 wartości udziału w gruncie przypadającym na mieszkanie (od opłaty w stu policzono VAT na fakturze).

Czy pełną wartość opłaty przekształceniowej można potraktować jako cenę gruntu wykazaną na odrębnym OT, a wydzieloną z ceny zakupu nieruchomości udokumentowanej aktem notarialnym?

A może wartość OT na grunt nie powinna pomniejszać ceny zakupu mieszkania?

Czy ww cenę należy unnettowić - odjąć 23% VAT?

Czy opłata udokumentowana fakturą w 2022 r. (1/100 wartości gruntu) i kolejne opłaty roczne mogą być traktowane jako KUP na bieżąco?

Czy urząd będzie wystawiał kolejne faktury jeżeli na zaświadczeniu zapisano coroczny obowiązek opłacenia opłaty przekształceniowej bez wezwania do każdego 31/03?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX