Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2012 r.

PYTANIE

Spółka wypłaciła 14 marca 2011 r. nagrodę roczną za 2010 r. na podstawie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (dalej ZUZP) wypłaconą w ciężar kosztów zgodnie z zapisami ZUZP już po sporządzeniu sprawozdania finansowego. Z zapisów ZUZP wynika, że nagroda roczna powinna być wypłacona nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje nagroda, tj. do 31 marca. Spółka nagrodę roczną za 2010 r. zaliczyła podatkowo do kosztów 2011 r. ponieważ Spółka zaliczała do kosztów danego roku tylko jedną nagrodę roczną począwszy od 2009 r. nie chcąc doprowadzić do rozchwiania dochodu do opodatkowania w jednym roku podatkowym 2009.

1.

Do kosztów którego roku podatkowo zaliczyć tą nagrodę roczną wypłaconą 14 marca 2011 r., która została rachunkowa zaksięgowana w grudniu 2010 r.?

2.

Do kosztów którego roku podatkowo zaliczyć tą nagrodę roczną, która będzie wypłacona do końca marca 2012 r., która została rachunkowa zaksięgowana w grudniu 2011 r.?

3.

Czy spółka powinna dokonać korekty zeznania podatkowego CIT-8 za 2009 r. z tytułu zaliczenia w koszty jednej nagrody rocznej za 2008 r. wypłaconej do końca stycznia 2009 r.?

4.

Czy składki ZUS sfinansowane przez wnioskodawcę i zapłacone zgodnie z przepisami od dodatkowego wynagrodzenia rocznego są kosztem roku, w którym zaksięgowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, czy kosztem roku w którym zostały opłacone, tzn. w marcu 2011 r. zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?