Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymaliśmy informację, że polska firma, od której leasingujemy samochody, połączyła się z firmą niemiecką (spółka przejmująca), z dniem połączenia wszystkie prawa i obowiązki przeszły na firmę niemiecką. Po połączeniu firma ta prowadzi działalność na terenie Polski za pośrednictwem utworzonego oddziału z siedzibą w Warszawie. Faktury będą wystawiane przez firmę niemiecką, posługującą się polskim NIP (na fakturze jako adres do korespondencji podano adres warszawskiego oddziału, jako sprzedawca figuruje spółka niemiecka z polskim NIP).

Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT na dotychczasowych zasadach?

Jeżeli tak, to czy w rejestrze VAT powinniśmy podawać adres firmy w Niemczech (z polskim NIP), czy też oddziału w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?