Jak rozliczać różnice kursowe powstałe w związku ze świadczeniem usług marketingowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2012 r.

PYTANIE

Nasza firma świadczy dla kontrahenta krajowego usługi marketingowe. Rozpoczęcie ich wykonywania nastąpiło w dniu 1 października 2012 r., a ich zakończenie (wykonanie) nastąpi w dniu 31 grudnia Usługa ta nie jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. W umowie ustalono wynagrodzenie w walucie obcej (euro). Ustalono również, że zapłata i faktura będą wyrażone w euro, a faktura za wykonane usługi będzie wystawiona 4 stycznia 2013 r.

Wg jakiego kursu należy przeliczyć przychód z tytułu ww. usług marketingowych?

Czy wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z dnia 28 grudnia 2012 r., czy wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tj. z dnia 3 stycznia 2013 r.?

Czy w momencie otrzymania zapłaty różnice kursowe będą ustalone jako różnica pomiędzy przychodem ustalonym wg kursu z dnia 28 grudnia a kursem przyjętym do wyceny wpływu waluty obcej na nasz rachunek walutowy, czy jako różnica pomiędzy przychodem ustalonym wg kursu z dnia 3 stycznia a kursem przyjętym do wyceny wpływu waluty obcej na nasz rachunek walutowy?

Proszę przedstawić temat także od strony naszego kontrahenta. Proszę podać prosty przykład liczbowy obrazujący powyższe zagadnienie.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access