Jak rozliczać przychody z odsetek od lokat w spółce komandytowo-akcyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. SKA. ma poniższą strukturę kapitałową:

- 99% akcjonariusze,

- 0,5% komplementariusz (spółka jawna),

- 0,5% komplementariusz (spółka z o.o.).

Spółka uzyskuje przychody z odsetek od lokat bankowych, które zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 1 sierpnia 2012 r. (II FSK 2644/10) są przychodem z kapitałów pieniężnych. Spółka z o.o. SKA. osiągnęła roczny wynik finansowy 5.000.000 zł z tego 500.000 zł przychodu to odsetki od lokat bankowych. Dokonano podziału zysku z działalności: 5.000.000 zł - 500.000 zł = 4.500.000 zł (zysk z działalności gospodarczej podstawa do opodatkowania - podatek to 4.500.000 zł x 0,5% odnośnie spółki jawnej, 4.500.000 zł x 0,5% odnośnie sp. z o.o., 4.500.000 zł x 99% odnośnie akcjonariuszy).

Jak opodatkować przychody z kapitałów pieniężnych w sp. z o.o., np. podatek: 500.000 zł x 0,5% odnośnie sp. z o.o. (CIT-2)?

Czy dla spółki z o.o. udział w zysku spółki z o.o. SKA. w wysokości odpowiadającej odsetkom z lokat bankowych (500.000 zł) jest przychodem z działalności gospodarczej?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla spółki z o.o. od przychodów z kapitałów pieniężnych (odsetek z lokat bankowych)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access