Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2015 r.

PYTANIE

Wraz z mężem z majątku wspólnego zakupiłam nieruchomość do prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, w akcie notarialnym jest jego zgoda na jej wykorzystanie w mojej działalności gospodarczej. Nieruchomość została wyremontowana i wynajmowana na biura. Umowy najmu podpisywane były przeze mnie, a przychody i koszty rozliczane w ramach mojej działalności. Ponad 3 lata temu rozwiedliśmy się i od tego momentu toczą się sprawy o podział majątku. Od roku nowe umowy podpisywane są też przez męża, a całe dochody z najmu rozliczane są na zasadzie art. 8 PIT. Podpisaliśmy umowę, że to ja zarządzam budynkiem za wynagrodzeniem.

Czy powinnam skorygować zeznanie roczne i PKPiR za wcześniejsze lata (od czasu, w którym ustała wspólność majątkowa) i uznać, że do opodatkowania z najmu mam prawa tylko do 50% przychodów i kosztów oraz amortyzacji budynku?

Mąż nie dostał ode mnie pieniędzy za tamten okres, a sprawa jest w sądzie.

Czy rozliczenie na podstawie art. 8 PIT wymaga jakiejś dodatkowej ewidencji, czy wystarczy, gdy byłemu mężowi co miesiąc podaję przychody i koszty dotyczące najmu i kopie faktur kosztowych i przychodowych?

Jakie dokumenty powinien otrzymać ode mnie były mąż?

Czy występuje konieczność refakturowania kosztów na byłego męża?

Oryginały dokumentów są u mnie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?