Jak rozliczać przychody i koszty po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) zamierzają przekształcić przedmiotową spółkę jawną w trakcie roku podatkowego w spółkę z o.o. Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe. Po przekształceniu spółka z o.o.:

1) wystawi faktury sprzedaży usług (faktury prowizyjne) dokumentujące prowizję uzyskaną za okres obejmujący łącznie zarówno okres przed dniem przekształcenia jak i po dniu przekształcenia;

2) otrzyma faktury kosztowe (koszty pośrednie) dokumentujące nabywane towary i usługi w okresie obejmującym łącznie zarówno okres przed dniem przekształcenia jak i po dniu przekształcenia.

W którym podmiocie - przekształcanym, przekształconym czy proporcjonalnie w obu podmiotach - należy podatkowo rozliczyć ww. przychody i koszty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access