Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka ma oddział w Czechach. Polska spółka zatrudnia pracowników w Polsce, gdzie jest ich główne miejsce pracy (spełnione 25% pracy w Polsce). Pozostałe 75% pracy pracownicy wykonują w czeskim oddziale spółki. Spółka Polska zatrudnia pracowników na 3/4 etatu, gdzie 25% pracy wykonywanych jest w Polsce, a z przychodu za pracę w Polsce odprowadzany jest podatek dochodowy w Polsce i składki ZUS w Polsce, natomiast za przychód uzyskany za 75% pracy podatek jest odprowadzany w Czechach, a składki ZUS naliczane są w Polsce.

Czy pracownikom w ramach wykonywania pracy w Czechach przysługują diety?

Czy wypłacane diety podlegają opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?