Jak rozliczać podatek od wynagrodzeń pracowników przy wpłatach na PPK? - OpenLEX

Jak rozliczać podatek od wynagrodzeń pracowników przy wpłatach na PPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przyjmując, że pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca, wpłaty PPK obliczone/pobrane np. w listopadzie br. pracodawca przekaże wybranej instytucji finansowej 15.12.2019 r. i wówczas staną się one przychodem pracownika.

Co w takiej sytuacji z rozliczeniem podatkowym (zaliczka na podatek dochodowy) w danym miesiącu i w kolejnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX