Jak rozliczać podatek od przerzuconych dochodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rok podatkowy spółki rozpoczął się 1.11.2022 r. i potrwa do 31.10.2023 r.

Jakie przepisy dot. podatku od przerzuconych dochodów ma stosować spółka?

Spółka dokonuje wypłat do podmiotu powiązanego z Wielkiej Brytanii (która nie znajduje się w UE ani EOG), wydatki te stanowią 3% całości kosztów podatkowych polskiej spółki.

Czy warunek dotyczący efektywnie zapłaconego podatku niższego o 25% niż stawka 19% będzie należało uznać za spełniony jeśli:

1. spółka powiązana z Wielkiej Brytanii osiąga stratę podatkową i tym samym efektywnie zapłacony podatek za dany rok podatkowy jest równy zeru (mimo że w przypadku poniesienia dochodu podlegałby on opodatkowaniu stawką wyższą niż 14,45%, lecz po prostu spółka ponosi stratę w danym roku),

2. spółka powiązana z Wielkiej Brytanii osiąga na koniec roku podatkowego dochód do opodatkowania, ale w rozliczeniu końcowo rocznym rozlicza stratę podatkową z lat ubiegłych i tym samym efektywny podatek za dany rok jest równy zeru (mimo że gdyby osiągała dochody to stawka podatku byłaby wyższa niż 14,25%)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX