Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabyła w leasingu operacyjnym dwie zgrzewarki. Umowa została zawarta w marcu 2015 r., natomiast dostawa pierwszej maszyny nastąpiła w lipcu.2015 r., dostawa drugiej ma nastąpić we wrześniu.2015 r. Zgodnie z warunkami leasingu spółka została obciążona opłatą za finansowanie przed dostawą, którą korzystający zobowiązany jest uiścić na rzecz finansującego z tytułu finansowania nabycia przedmiotu leasingu przed datą rozpoczęcia Leasingu (odpowiada ona kosztom finansowania ceny sprzedaży przedmiotu leasingu tj. opłat i oprocentowania kredytu zaciągniętej przez finansującego na finansowanie nabycia przedmiotu leasingu powiększonym o marżę.) Bilansowo opłaty te zostały potraktowane jak prowizja od kredytu, czyli zostały doliczone do wartości początkowej maszyn. Raty leasingowe są w całości KUP w dacie poniesienia kosztu.

Czy spółka powinna w takim sam sposób potraktować opłatę za finansowanie przed dostawą?

Co w sytuacji gdy suma tych opłat przekroczy 3500 zł- czy jest to wtedy inwestycja w obce środki trwałe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację