Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r.

PYTANIE

Osoba prawna zakupiła grunt w celach inwestycyjnych z zamiarem jego sprzedaży w przyszłości z zyskiem. Co kilka lat/miesięcy na gruncie dokonywana jest wycinka młodych drzewek, które same się zasiewają, w ramach bieżącej pielęgnacji terenu. W bieżącym roku spółka wystąpiła o warunki zabudowy, dokonała wyrównania i niwelacji terenu. Zamiary spółki jeszcze na dziś nie są skonkretyzowane. Brana jest pod uwagę sprzedaż gruntu, dla którego określone już będą warunki zabudowy (do tej pory jest to działka rolna) oraz przygotowany grunt do zabudowy.

Czy koszty wycinki drzewek zwiększają wartość inwestycji (gruntu) czy stanowią koszt bieżący?

Czy koszty niwelacji terenu stanowią środek trwały w budowie, czy stanowią koszty bieżące (zakładam, że w tym przypadku nie ma mowy o zwiększeniu wartości gruntu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?