Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca posiadał status ZPCH i odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 40% na PFRON w 60% na ZFRON. W 2019 r. uchylono mu status prowadzącego zakład pracy chronionej z mocą wsteczną od 2013 r. Z tego powodu wystąpiła u niego nadpłata we wpłatach na PFRON i niedopłata do US, gdyż powinien był rozliczać się jak pracodawca po utracie statusu ZPCH (100% zaliczek od osób niepełnosprawnych na ZFRON, pozostała część do US). Pracodawca wystąpił o zwrot nadpłaty do PFRON i ją otrzymał, następnie większość środków wpłacił do US, a część na ZFRON i dokonał ich wydatkowania - to wszystko miało miejsce w 2019 r.

Czy te środki stanowią przychód do opodatkowania, czy też nie?

Z informacji uzyskanej z KIP wynika, że nie są one przychodem do opodatkowania, podstawa prawna art. 38 ust. 2 PIT, to samo ze środkami wydatkowanymi z ZFRON.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?