Jak rozliczać na gruncie VAT duplikaty faktur wystawione z tytułu WNT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Małecki Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma handlowa dokonała w 2011 r. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Belgii (w marcu, kwietniu i grudniu). Rozlicza się z VAT kwartalnie. Kupiony towar został opłacony i sprzedany w 2011 r., jednak pierwotne faktury wystawione z tytułu WNT zaginęły i dopiero w styczniu 2013 r. dostawca wystawił i wysłał duplikaty tych faktur z datą ze stycznia 2013 r.

Czy w tym przypadku VAT należny i naliczony należy wykazać w deklaracji VAT-7 za odpowiedni okres 2011 r., czy już za I kwartał 2013 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX