Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący PKPiR oraz dokonujący potrącania kosztów uzyskania przychodów metodą memoriałową dokonywał w 2006 r. obciążania kosztów działalności gospodarczej rozkładając podatek od nieruchomości, OC od samochodu ciężarowego oraz prowizję od kredytu na rachunku bieżącym, obciążając poszczególne m-ce dotyczące okresu, na jaki było OC, kredyt, lub jakich m-cy dotyczył podatek.

Jak przedstawia się sytuacja w roku bieżącym? Czy w myśl nowych przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f., powyższe koszty należy księgować inaczej? Co należy zrobić z OC oraz prowizją zapłaconą w roku 2006, a dotyczącą roku 2007, jeżeli rozłożono ją w roku 2006 na m-ce, których dotyczyły, a dotyczyły okresu aż do m-ca marca 2007 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?