Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gimnazjum publicznym realizowane jest u ucznia nauczanie indywidualne. Do realizacji jednego z przedmiotów zatrudniono nauczyciela z innej szkoły w wymiarze 2,25 godz. (jest to nauczyciel dyplomowany zatrudniony na pełnym etacie w innej szkole, otrzymał zgodę swojego dyrektora na podjęcie tej pracy). Aneks do arkusza z takim przydziałem został zatwierdzony przez organ prowadzący. 1) czy temu nauczycielowi należy wypłacić wynagrodzenie z początkiem miesiąca jako wynagrodzenie zasadnicze czy pod koniec miesiąca jako godziny ponadwymiarowe? 2) jak rozliczyć godziny realizacji zajęć, jeżeli uczeń jest nieobecny (zgodnie z regulaminem organu prowadzącego określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw "Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?