Jak refakturować usługi na spółki powiązane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jest tak zwanym centrum kosztowych w stosunku do innych spółek z nią powiązanych. Ze względu na wypracowaną pozycję negocjacyjną część z nabywanych usług kupuje i refakturuje na pozostałe spółki.

Czy w związku z powyższym powinna:

1. Jeśli kupuje usługę w imieniu i na rzecz innej spółki w 100% zrefakturować usługę zachowując stawkę i moment podatkowy z faktury pierwotne. W przypadku odsprzedaży mediów będzie to moment wystawiania faktury, w pozostałych przypadkach będzie to data sprzedaży.

2. Jeśli spółka kupuję usługę, częściowo z niej korzysta i tylko częściowo odsprzedaje ją do innej spółki powiązanej po z góry określonej proporcji wykorzystania to wówczas taką usługę niejako odsprzedaje a nie refakturuje i moment podatkowy oraz stawka VAT nie powinna być już zachowana z faktury pierwotnej. Dodam, że nie nalicza prowizji w żadnym z wyżej wymienionych przypadków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX