Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2018 r.

PYTANIE

W odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zapewnia od dnia 1 lipca 2019 r. wzrost wynagrodzenia zasadniczego 1100 zł brutto do pensji zasadniczej. Kwota zostanie przesunięta z tzw. dodatku zembalowego (1600 zł).

Co w sytuacji, gdy z kwoty 1600 (tzw. brutto) po odjęciu ZUS pracodawcy oraz dodatków liczonych od 1100 zł zabraknie kwoty na pokrycie tej podwyżki? Przez jaki okres czasu zapewniono finansowanie podwyżki? Co w przypadku, gdy nie będzie finansowania podwyżki? Czy można wówczas zmniejszyć płacę zasadniczą i w jaki sposób? Czy w kwocie 1100 zł można zawrzeć wcześniejszą podwyżkę (ustaloną na podstawie ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?