Jak przygotować informację o całkowitym zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy? - OpenLEX

Jak przygotować informację o całkowitym zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zajmujący się odlewami z magnezu chce opracować pismo informujące pracowników o całkowitym zakazie palenia na terenie zakładu pracy. Mimo że oczywiste jest zagrożenie wybuchem i pomimo upomnień pracodawcy, pracownikom zdarza się palić wyroby tytoniowe.

Na jakie akty prawne można powołać się w piśmie informującym o zakazie palenia?

Jakie kary za nieprzestrzeganie zakazu można ująć w piśmie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX