Jak przeprowadzić likwidację spółki z o.o., aby operacja ta była neutralna podatkowo dla jej udziałowców? - OpenLEX

Jak przeprowadzić likwidację spółki z o.o., aby operacja ta była neutralna podatkowo dla jej udziałowców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak przeprowadzić likwidację spółki z o.o., aby operacja ta była neutralna podatkowo dla jej udziałowców?

Udziałowcy w celu finansowania spółki wnieśli do niej dużą pożyczkę. W związku ze sfinansowaniem z tej pożyczki zaniechanej inwestycji w obcych środkach trwałych wartość straty podatkowej jest istotnie niższa od samej pożyczki. Umorzenie pożyczki spowoduje powstanie przychodu po stronie spółki, której nie da się skompensować ze stratą. Konwersja pożyczki na kapitał (o ile w ogóle jest możliwa w związku z brakiem aktywów) wygeneruje przychód po stronie udziałowca. Chodzi o zminimalizowanie i tak wysokiej straty, jaką ponieśli udziałowcy w związku z "nietrafioną" inwestycją.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?