Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kisielewska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z opóźnioną przez kontrahentów zapłatą faktur np. w wys. 50 zł nasz system finansowo-księgowy generuje odsetki w wys. 0,40 zł. Naliczone odsetki są naszą bezsporną należnością. Odsetki potrącane są automatycznie z uiszczonej należności głównej. Ostatecznie, po zapłacie odsetek, do uiszczenia pozostaje jeszcze kwota należności głównej w wys. 0,40 zł. Nasza jednostka nie wysyła wezwań do zapłaty jeżeli należność nie przekracza aktualnych kosztów wysłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Noty odsetkowe obciążające kontrahenta kwotą 0,40 zł również nie są wysyłane. Zarówno Kodeks cywilny, jak i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie przewidują konieczności wystawiania not odsetkowych.

W jaki sposób rozwiązać sytuację kiedy kontrahent twierdzi, że nie otrzymał noty odsetkowej na kwotę 0,40 zł i nie potwierdzi salda naszych należności (takich sytuacji oczywiście jest o wiele więcej)?

W jaki sposób opisać tą sytuację w protokole z czynności inwentaryzacyjnych drogą potwierdzenia sald i w jaki sposób rozliczyć tą inwentaryzację w księgach rachunkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?