Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dominująca posiadająca 100% udziałów w spółce zależnej podjęła decyzję o połączeniu spółek bez podnoszenia kapitału zakładowego spółki dominującej przejmującej spółkę zależną.

Jak rozliczyć to połączenie i ująć w księgach rachunkowych spółki przejmującej?

Czy wycena majątku spółki przejmowanej może pozostać w dotychczasowej wartości księgowej?

Jak przenieść wartość kapitału własnego spółki przejmowanej, w tym zysku netto osiągniętego do dnia połączenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?