Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydana została decyzja zezwalająca na usunięcie 14 drzew. Nie naliczono opłaty za usunięte drzewa (zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p.), jednakże nakazano wykonać nasadzenia zastępcze. Niestety, w terminie określonym w decyzji nasadzenia nie zostały wykonane. Obecnie należałoby wszcząć postępowanie w oparciu o art. 84 ust. 7 u.o.p.

Jak przeliczyć opłatę, jeżeli nie została naliczona?

Czy teraz, zgodnie z ustawą wyliczamy opłatę za usunięte drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?