Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z budową zakładu produkcyjnego spółka podpisała umowę z kontrahentem z Włoch na zakup linii technologicznych. Zakres dostawy ograniczony jest do towarów wyraźnie wskazanych w załączniku do umowy z wyłączeniem dostawy innych maszyn, towarów oraz usług. Dostawa maszyn zostanie wykonana na bazie FCA fabryka sprzedającego (Incoterms® 2010 Międzynarodowa Izba Handlowa) z pakowaniem odpowiednim dla transportu drogowego. Dostawa będzie realizowana według harmonogramu. Sprzedający udzieli Kupującemu pomocy technicznej w montażu. Kupujący poniesie także następujące koszty personelu sprzedającego:

- podróż w obie strony;

- transport lokalny do i z miejsca pracy;

- zakwaterowanie i wyżywienie.

Wartość przedmiotu kontraktu określono w załączniku do umowy, gdzie wyszczególniono wartość poszczególnych urządzeń. W szczegółowym wykazie maszyn zawarto elementy linii, których wykonanie leżący po stronie kupującego Zgodnie z załącznikiem do umowy montaż i oddanie do użytku (wykonywany przez Kupującego na jego koszt, pod nadzorem sprzedającego) obejmują:

- ciężki i lekki sprzęt oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do montażu,

- urządzenia dźwigowe i transportowe używane na miejscu montażu,

- personel potrzebny do montażu i oddania do użytku (w tym do wykonania okablowania elektrycznego i podłączeń hydraulicznych) maszyn dostarczanych na podstawie Umowy;

- materiały eksploatacyjne i części szybkozużywające się niezbędne do montażu i oddania do użytku.

Kupujący wpłacił zaliczkę w wysokości 5% po podpisaniu umowy. Pozostałe płatności będą dokonywane w formie akredytywy.

Jak na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług należy potraktować ww. dostawę?

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowaniu przy założeniu że kupujący ponosi koszty personelu sprzedającego np. refaktura usług transport lotniczego, wyżywienia, koszty taxi od sprzedawcy?

Jaki kurs zastosować do przeliczenia transakcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?