Nowość Jak przedstawia się w zamówieniach publicznych obowiązek ADO (w jednostce sektora finansów publicznych) dot. weryfikacji przyszłego podmiotu przetwarzającego, który wynika z zapisu art. 28 ust. 1 RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak przedstawia się w zamówieniach publicznych obowiązek ADO (w jednostce sektora finansów publicznych) dot. weryfikacji przyszłego podmiotu przetwarzającego, który wynika z zapisu art. 28 ust. 1 RODO?

Czy istnieje podstawa prawna do odrzucenia podmiotu, który nie przejdzie pomyślnie takiej weryfikacji w oparciu o przesłaną mu listę kontrolną?

Jeśli nie jest to podstawą do odrzucenia oferty, to jak ADO powinien wypełnić swój obowiązek i zabezpieczyć się na wypadek naruszenia i kontroli UODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX