Jak prowadzić ewidencję kosztów dla celów ulgi B+R oraz rozliczenia dofinansowania NCBR?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wygląda rozliczenie rachunkowe kosztów prac B+R oraz otrzymywanego przez Spółkę z o.o. grantu z NCBR (UE) na ten cel?

Spółka będzie otrzymywała transze na częściowe pokrycie kosztów kwalifikowanych na nową technologię (program komputerowy - dotacja na zakup sprzętu i wynagrodzenie programistów, najpierw prace badawcze przez 2 lata refundacja 60%, później rozwojowe 1 rok refundacja 40% - osobno rozpisane koszty kwalifikowane na każdy etap). Spółka rozpozna WNIP po pozytywnym zakończeniu prac rozwojowych i będzie sprzedawała technologię przez sprzedaż licencji w RP i za granicą. Zaznaczam informacyjnie, że spółka będzie chciała skorzystać z ulgi na B+R z podatku dochodowego CIT, stąd w celu spełnienia wymogów ustawowych, będzie prowadziła ewidencję szczegółową - umożliwienie ustalenia kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, jak i niezależnie od tego, będzie też wyodrębniała na kontach operacje dotyczące rozliczenia dotacji z NCBR (rozliczenie kosztów bezpośrednich dofinansowania NCBR).

Jaką formułę księgowania przyjąć, ze względu na rozliczenie dotacji, jak i ulgi B+R w CIT, czy: 1) lepiej księgować koszty prac rozwojowych z zastosowaniem kont kosztowych zespołu "4", czyli: 1.1 Ponoszone koszty: Wn konto "4"/Ma konto "2", 1.2 Przeniesienie do rozliczenia w czasie na RMK: Wn konto "6"/Ma konto 490, 1.3 Po zakończeniu nastąpi przyjęcie WNIP, czyli: Wn konto "0"/Ma konto "6" 1.3' Konieczne uzupełnienie kręgu kosztów i uzgodnienie różnicy między "4" i "5" przez księgowanie obrotów wewnętrznych 1.4 Po przyjęciu WNIP, amortyzacja kosztowa, czyli: Wn "4"/Ma"07" i równolegle Wn "5" / Ma "490" 2) czy księgować z uproszczeniem, tj. bez kosztów "4", tylko bezpośrednio na WN na "6" RMK (z analityką wg rodzajów kosztów), tj: 2.1 Ponoszone koszty: Wn konto "6"/Ma konto "2", 2.2 Po zakończeniu nastąpi przyjęcie WNIP, czyli: Wn konto "0"/Ma konto "6" 2.2'? Nie jest konieczne uzupełnienie kręgu kosztów i ZSP, bo "4" i "5" były nieużywane, 2.3 Po OT WNIP amortyzacja Wn "4"/Ma"07" i Wn"5"/Ma "490.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX