Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chciałbym się dowiedzieć jak należy prowadzić poprawnie ewidencję, o której mowa w pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519) w przypadku świadczenia usług kiedy pełna płatność wpłacana jest na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

pkt 37 - Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Czy w tej ewidencji lub dowodach księgowych jest obowiązek ewidencjonowania od kogo dana zapłata wpłynęła na konto, a tym samym czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność tym samym przetwarza w tej ewidencji dane osobowe (czyli od kogo wpłynęła kwota na konto)?

Tak jak w przypadku dostawy towarów.

pkt 36 - Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?