Jak procedować z urlopami dla poratowania zdrowia nauczycieli w sytuacji epidemii koronawirusa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Który lekarz jest uprawniony do wystawienia nauczycielowi orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Chodzi o sytuację, w której jest utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp do lekarza medycyny pracy.

Czy w takiej sytuacji może mieć zastosowanie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) i wystarczającym będzie orzeczenie lekarskie innego lekarza? Jeżeli inny lekarz w orzeczeniu określi okres urlopu dla poratowania zdrowia na 1 rok, to czy konieczne będzie ponowne skierowanie nauczyciela do lekarza medycyny pracy w trakcie trwania urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku odwołania stanu epidemii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX