Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W instytucji obowiązuje regulamin pracy, opracowany na podstawie ustawy o urzędnikach państwowych. Tak więc w pierwszej kolejności ma zastosowanie ww. ustawa, a dopiero w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W regulaminie pracy widnieje zapis: "Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, w tym w porze nocnej oraz w niedziele i święta przysługuje według jego wyboru czas wolny lub wynagrodzenie. Czas wolny jest udzielany w tym samym wymiarze jak liczba przepracowanych nadgodzin z tym, że czas wolny może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu". Zakład pracuje od poniedziałku do piątku - sobota jest według regulaminu pracy - dniem wolnym od pracy.

Jak odebrać godziny pracy "poza normalne godziny pracy ", w przypadku pracy w niedzielę i święta?

Pracownik w te dni "na czerwono" pracował po 4 lub 5 godzin.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?