Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik dostarczył świadectwa pracy na na okresy: 1) 1 września 2000 r. - 30 czerwca 2003 r. (2 lata 10 m-cy) "uczeń nauki zawodu"; 2) 22 maja 2007 r. - 4 września 2007 r. (3 m-ce 14 dni); 3) 15 maja 2008 r. - 14 lipca 2008 r. (2 m-ce); 4) 6 listopada 2008 r. - 5 lutego 2009 r. (3 m-ce); 5) 18 lipca 2015 r. - 30 lipca 2015 r. (2 lata,13 dni). Ponadto pracownik w CV napisał iż: w latach 2000-2003 zasadnicza szkoła zawodowa jako mechanik pojazdów samochodowych w latach 2003-2006 Technikum w ZSZ. Pracownik dostarczył świadectwo ukończenia technikum o okresie nauczania 3 lata.

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi - 26 dni czy 20 dni?

Uwzględniono 5-letni okres nauki w związku z zakończeniem nauki w technikum, czy zatem należy nie uwzględniać okresu potwierdzonego świadectwem pracy (uczeń nauki zawodu) od dnia 1 września 2000 r. do 30 czerwca 2003 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?