Jak prawidłowo zaksięgować wydatek na zwrot nienależnie pobranych dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2015 r. gmina otrzymała środki na zmianę systemu ogrzewania z WFOŚIGW, z których udzieliła dotację inwestycyjną osobie fizycznej na ww. zadanie. W 2016 r. osoba ta zerwała warunki dotacyjne likwidując wykonany w ramach dotacji piec i dokonała zwrotu otrzymanych środków. Z uwagi, że zwrot nastąpił 2016 r. przyjęto wpływ na dochody z § 291. Gmina zobowiązana była zwrócić środki do WFOŚIGW.

Jak prawidłowo zaksięgować wydatek zwrot nienależnie pobranych dotacji z § 6660?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX