Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo zaksięgować transakcję nabycia środka trwałego w postaci infrastruktury wodociągowej oraz udziałów w działce?

Akt notarialny zawiera umowę sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania udziałów we współwłasności nieruchomości na rzecz gminy.

Wiadomo jak zaksięgować część, która została przekazana nieodpłatnie, natomiast jak zaksięgować fakturę obejmującą sprzedaż infrastruktury oraz udziałów w działce, wystawioną w marcu 2014 r.?

W miejscu termin i sposób zapłaty sprzedawca wpisał: "zgodnie z aktem notarialnym". Zapis dot. zapłaty w akcie brzmi: "zapłata powyższej ceny przez gminę dokonana zostanie poprzez wykonanie prac w postaci wykonania oświetlenia drogi przy ul........... Obowiązek ten gmina wykona w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. Strony uznają, iż obowiązek zapłaty ceny zostanie wykonany, jeżeli w terminie wyżej określonym zostanie wykonane oświetlenie drogi przy ul........, składające się z co najmniej 8 punktów świetlnych. Fizycznie więc nie będzie wydatku za tą fakturę.

Czy traktować to jako zobowiązanie długoterminowe?

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na poszczególnych etapach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację