Jak prawidłowo zaksięgować kontrakt forward na dzień bilansowy oraz na dzień rozliczenia kontraktu i wykorzystania transzy kredytu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 28 października 2010 r. firma ustaliła, iż transza kredytu w wysokości 100.000 euro z zawartej umowy kredytowej zostanie wykorzystana 8 lutego 2011 r. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursu walutowego, firma zawarła z bankiem kontrakt forward zobowiązujący do sprzedaży 8 lutego 2011 r. do banku 100.000 euro po kursie 4,3845. Kontrakt ten firma uznała za instrument zabezpieczający. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wycena kontraktu terminowego wg aktualnego kursu wyniosła 4,0780.

Jak prawidłowo zaksięgować kontrakt forward na dzień bilansowy oraz na dzień rozliczenia kontraktu i wykorzystania transzy kredytu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access