Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. Do 30 września 2004 r. opłacałem składki KRUS. Z dniem 1 października 2004 r. zostałem wyłączony z ubezpieczenia rolników ze względu na formę opodatkowania działalności gospodarczej i zacząłem opłacać składki ZUS. W grudniu 2005 r. złożyłem wniosek o przywrócenie mnie do ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i od 1 stycznia 2006 r. ponownie podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników (w 2006 r. zapłaciłem zaległe składki KRUS za okres od października 2004 r. do grudnia 2005 r.). W 2006 r. ZUS wydał również pozytywną decyzję dotyczącą zwrotu wcześniej zapłaconych składek ZUS za okres od października 2004 r. do grudnia 2005 r. W związku z tym powstała nadpłata z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W lipcu 2006 r. o powyższą nadpłatę pomniejszono należne składki społeczne i zdrowotne wynikające z rozliczenia za czerwiec 2006 r.

Jak prawidłowo zaewidencjonować powyższy zwrot składek ZUS?

Rozliczam się na zasadach ogólnych, prowadzę PKPiR i zatrudniam 35 pracowników. W rozliczeniu rocznym za lata 2004-2005 zmniejszyłem dochód o opłacone składki społeczne, zaś podatek o opłacone składki zdrowotne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?