Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma podpisała umowę walutowego leasingu maszyny produkcyjnej. Umowa leasingu spełnia warunki dla leasingu finansowego zarówno podatkowo jak i bilansowo. Na otrzymanej fakturze wyszczególniona jest część kapitałowa i odsetkowa oraz podatek VAT wyliczony od sumy tych wartości. Zgodnie z harmonogramem spółka będzie otrzymywać na koniec każdego miesiąca noty z informacją o terminie płatności i kwotami części kapitałowej i odsetkowej.

Jak prawidłowo zaewidencjonować w księgach taką transakcję? Kiedy należy ująć zobowiązanie z tytułu odsetek? W którym momencie będą powstawać różnice kursowe i jak je poprawnie rozliczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację