Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie o wynagrodzeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik poprosił o wypełnienie zaświadczenia o wynagrodzeniu na druku bankowym. W pozycji wynagrodzenie netto uzupełniliśmy kwotę jaką pracownik faktycznie otrzymał w okresie 3 miesięcy, tj. po potrąceniu o spłatę pożyczki udzielonej ze środków ZFŚS. Pojawił się wówczas spór, iż pracodawca nie powinien wykazywać potrącenia z tytułu spłaty pożyczki, a wynagrodzenie brutto jedynie po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek.

Jak prawidłowo wystawiać zaświadczenia o wynagrodzeniu (czy uwzględniać potrącenia), tak aby nie narazić się na odpowiedzialność karną?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access