Jak prawidłowo wystawić kartę informacyjną z leczenia szpitalnego w przypadku udzielania świadczeń szpitalnych w trybie leczenia jednego dnia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego w przypadku pobytu nie przekraczającego 24 godzin - a więc karta informacyjna nie jest wystawiana na podstawie historii choroby - muszą znaleźć się dwa podpisy, w rubryce lekarz wypisujący i lekarz kierujący oddziałem, czy też wystarczy podpis w miejscu lekarza wypisującego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX