Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został powołany do zawodowej służby wojskowej z dniem 1 październik 2015 r. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest zobowiązany stawić się do pełnienia tej służby, a stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie przysługujące pracownikowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej?

Co należy rozumieć przez "prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia":

- czy ma to być wynagrodzenie składające się z takich samych składników płacowych (płaca zasadnicza, premia, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy) i w takiej samej wysokości co wynagrodzenie za miesiąc wrzesień 2015 r.?

- czy raczej wynagrodzenie to powinno być wyliczone jako przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy?

Czy wynagrodzenie jakie przysługuje ww. pracownikowi za miesiąc 10/2015 należy się za cały miesiąc kalendarzowy październik 2015 czy tylko za 1 dzień miesiąca października 2015 r.?

Kiedy należało wypłacić to wynagrodzenie?

Z dniem 1 października 2015 czy w terminie wypłat za miesiąc października 2015 - u pracodawcy wypłata na 10 listopada 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?