Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi szkoły otrzymał w dniu 19.08.2017 r. nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. W kwietniu 2020 r. dostarczył zaświadczenie z Urzędu Pracy o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych, stypendium – stażu oraz dodatku szkoleniowego (prawie 3 lata). Po przeliczeniu pracownik nagrodę jubileuszową za 30 lat powinien otrzymać 17.02.2014 r., natomiast za 35 lat 27.04.2019 r. W jaki sposób wypłacić pracownikowi nagrodę? Czy teraz powinien otrzymać nagrodę w pełnej wysokości za 35 lat? Czy różnicę pomiędzy 30 lat a 35 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?