Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie produkującej drzwi drewniane pracownicy wykonują prace związane z narażeniem na pyły drewna (sosny). W związku z klasyfikacją tych prac jako procesów technologicznych, w których dochodzi do uwolnienia czynnika o działaniu rakotwórczym konieczne jest wypełnienie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24.07.2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1117).

Które z punktów załącznika należy wypełnić w ww. sytuacji?

W zakładzie istnieje około 10 różnych stanowisk związanych z narażeniem na pyły drewna. Zgodnie z wytycznymi dla każdego stanowiska należy wypełnić część szczegółową (część II). W części II A zawarte jest objaśnienie ***) dla każdej substancji chemicznej, jej mieszaniny o działaniu rakotwórczym lub mutagennym należy wypełnić charakterystykę wg wzoru B.

Czy w przypadku prac związanych z narażeniem na pył drewna należy wypełnić dla każdego stanowiska charakterystykę wg wzoru B, czy należy te informacje pominąć?

W samej części II, B 6) istnieje zapis aby podać "poziom narażenia na azbest, inne naturalne włókna mineralne (…) pyły drewna twardego".

Czy w tym punkcie należy podać wartości pomiarów środowiskowych przeprowadzonych na każdym stanowisku dla pyłów drewna (z zaznaczeniem, że chodzi o pyły sosny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?