Jak prawidłowo wypełnić CIT-8/O?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w roku podatkowym otrzymała dotację unijną na wytworzenie środka trwałego w postaci budynku. Dotacja była przekazywana w transzach sukcesywnie do postępu robót. Pod koniec roku budynek przekazano do eksploatacji i rozpoczęto jego amortyzację. Równolegle do odpisów amortyzacyjnych, spółka rozlicza otrzymaną dotację w bilansowe przychody operacyjne.

Czy w załączniku CIT-O do zeznania CIT jako przychody zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p. należy wykazać:

a)

kwotę otrzymanej w roku podatkowym dotacji na wytworzenie środka trwałego (100% środków, które wpłynęły na konto spółki), czy

b)

kwotę dotacji zakwalifikowanej do bilansowych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych (część kwoty otrzymanej w roku podatkowym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX