Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku obliczania wysokości przesłaniania na podstawie par. 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. oraz w przypadku, gdy pierwsza kondygnacja budynku nie zawiera pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a druga i kolejne takie zawiera, wysokość przesłaniania należy obliczać od dolnej krawędzi okien zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji (nieprzeznaczonej na stały pobyt ludzi) czy od dolnej krawędzi okien zlokalizowanych od kondygnacji drugiej (par. 13 ust. 2 r.w.t.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?