Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba została zatrudniona od 1 marca 2012 r. na umowę o pracę na czas określony 2 lata, z możliwością 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, która rozwiąże się z dniem 31 marca 2012 r., została w okresie wypowiedzenia zwolniona ze świadczenia pracy, ponadto pracowała wg grafiku tj. w równoważnym systemie czasu pracy.

Czy zostanie jej wypłacone wynagrodzenie za cały miesiąc tj. za 21 dni roboczych (176 godzin; wynagradzana była wg stawki godzinowej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX