Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 13.03.2018 r. Pani składa wniosek o świadczenie rodzicielskie na dziecko urodzone 05.03.2018 r. W okresie od 05.09.2017 r. do 02.03.2018 r. wnioskodawczyni pobierała zasiłek dla bezrobotnych (prawo do zasiłku dla bezrobotnych Pani miała przyznane do 09.02.2018 r. natomiast ostatnia wypłata zasiłku dla bezrobotnych nastąpiła 02.03.2018 r.).

Jak należy przyznać świadczenie rodzicielskie?

Czy w opisanym przypadku mają zastosowanie przepisy art. 17c ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

Jeśli tak, to jak prawidłowo obliczyć przysługujące kwoty w poszczególnych miesiącach pobierania świadczenia rodzicielskiego?

Kwoty zasiłku dla bezrobotnych w poszczególnych miesiącach okresu pobierania ww. zasiłku są różne.

Jak więc prawidłowo wyliczyć miesięczną kwotę świadczenia rodzicielskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?