Jak prawidłowo wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego do zasiłku celowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka ubiega się o zasiłek celowy.

Jest właścicielką gruntów ornych o pow. 0,7375 ha przeliczeniowych oraz jest użytkownikiem (bez żadnego prawa własności) gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,48 ha przeliczeniowych. Z tytułu tego użytkowania opłaca należne podatki.

Jak prawidłowo liczyć dochód dla tej osoby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX