Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy projektu przygotowywanej przez nas uchwały odnośnie zwolnień w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Naszą uwagę skupia treść § 3, który warunkuje nabycie prawa do zwolnienia od terminu zakończenia budowy bądź rozpoczęcia użytkowania. Mówi on, że warunkiem nabycia prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jego części przed ostatecznym wykończeniem, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, nie później jednak niż do 31 grudnia 2018 r. (uchwała obowiązywać ma trzy lata). W chwili obecnej mamy wielu podatników, którzy jeszcze oficjalnie nie oddali do użytku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, ale zawarli z nami umowę na dostawę wody i odbiór ścieków, płacą jednocześnie opłatę "śmieciową" i chcą również płacić podatek od nieruchomości. Dlatego właśnie złożyli nam informację IN-1 i są podatnikami podatku od nieruchomości.

Czy mogą oni po złożeniu dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania obiektu skorzystać z tego zwolnienia, czyli przestać płacić podatek na okres zwolnienia? Czy też może zmienić ten paragraf w taki sposób, aby zwolnienie miało zastosowanie do budynków, których zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie po dniu wejścia w życie uchwały, pod warunkiem, że podatnik nie złożył wcześniej informacji IN-1?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?