Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 marca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2015 r.

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do "becikowego". Do wniosku dołączyła zaświadczenie o dochodach uzyskanych za 2013 r. Na jednym z zaświadczeń znajduje się informacja, że osoba uzyskała również dochód za granicą. Podatek należny w Polsce wyniósł 0,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są odprowadzone do ZUS w Polsce. Dodatkowo do wniosku zostało dołączone zaświadczenie z zakładu pracy, że podatek został zapłacony w Niemczech.

Czy uzyskany dochód należy pomniejszyć o zapłacony w Niemczech czy brać tylko pod uwagę podatek 0,00 należny w Polsce?

Jest to istotna kwestia, ponieważ rzutuje na wysokość dochodów i spełnienie kryterium dochodowego. Pozostałe przesłanki dot. przyznania "becikowego" są spełnione.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?