Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica urodziła 4 dzieci. Jej przerwy w zatrudnieniu związane z opieką nad dziećmi przedstawiały się następująco: - okres pozostawania bez pracy z tytułu opieki nad dwójką starszych dzieci od 4 grudnia 1980 r. do 11 czerwca 1985 r. - 4 lata, 6 m-cy, 8 dni (dzieci nie urodzone w trakcie zatrudnienia); 3 letni urlop wychowawczy (będąc w zatrudnieniu) z tytułu opieki nad trzecim dzieckiem; 4 września 1987 r. - 8 kwietnia 1990 r. - czwarte dziecko zostało urodzone, kiedy pracownica nie pozostawała w zatrudnieniu. W okresie od 23 czerwca 1994 r. do 21 sierpnia 1995 r. - 1 rok 1 m-c 29 dni pozostawała bez pracy w związku z opieka nad nim.

Ile lat należny pracownicy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej - 6 lat czy też wszystkie okresy sprawowania opieki nad dziećmi?

ZUZP (nie jesteśmy placówką sektora finansów publicznych) zalicza do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one liczeniu do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?