Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od dnia 29 czerwca 2015 r. do dnia 3 lipca 2015 r. Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego (wynagrodzenie godzinowe), premii regulaminowej 40% i dodatku stażowego- 20%. Czasem również pracuje w godzinach nadliczbowych. Wyliczono pracownikowi wynagrodzenie za urlop na podstawie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu tj. marzec, kwiecień, maj 2015 r. i w dniu 30 czerwca 2015 r. wypłacono mu wynagrodzenie za urlop za okres 29-30 czerwca 2015 r. W dniu 21 lipca 2015 r. podwyższono pracownikowi od dnia 1 lipca 2015 r. stawkę godzinową.

Jaka powinna być przyjęta podstawa do urlopu od dnia 1 lipca do dnia 3 lipca 2015 r.?

Czy również za okres marzec, kwiecień, maj 2015 r. po przeliczeniu z nową podwyższoną stawką w poszczególnych miesiącach, czy też maj, czerwiec, lipiec 2015 r. po przeliczeniu z nową podwyższoną stawką w poszczególnych miesiącach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?