Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika niepełnoetatowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik rozpoczyna pracę w dniu 5 kwietnia 2011 r. na 1/4 etatu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pracę świadczyć będzie w poniedziałki w wymiarze 8 godzin oraz czwartki w wymiarze 2 godzin. Ustalone wynagrodzenie to 1000 zł brutto miesięcznie.

Jak ustalić wynagrodzenie należne za przepracowanie kwietnia?

Jak rozliczyć czas pracy kwietniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX